Audit IT

Jako konzultační společnost Vám nabízíme provedení kontrolního auditu v oblasti IT se zaměřením na plnění požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Cílem je zmapování IT procesů ve Vaší organizaci a návrh technicko-organizačních opatření.

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle +420 315 626 513, e-mailu: info@ideal-as.cz. Více informací naleznete na stránkách společnosti Ideal Mělník a.s.

5 960,00 Kč