Konzultační společnost Ideal Mělník a.s.

Zakladateli společnosti Ideal Mělník a.s. jsou české fyzické osoby. Od svého založení v roce 1996 je budována jako společnost se silným intelektuálním zázemím, zaměřená na implementaci systémů řízení, poradenství, konzultace a školící činnost v oblasti systémů řízení dle norem ISO.

Společnost Ideal Mělník a.s. je držitelem certifikátu systému managementu kvality dle normy ISO 9001:2015 od renomované certifikační společnosti TÜV NORD Czech, s.r.o. pro oblast:

 • Poradenství v zavádění a udržování systémů managementu dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001 a systémů managementu kvality zdravotnických a zkušebních laboratoří dle norem ISO 15189 a ISO/IEC 17025.
 • Školící činnost.

Nabídka našich služeb přímo souvisí s poradenstvím a implementací systémů řízení dle norem ISO. Mezi hlavní činnosti společnosti patří:

 • organizace výběrových řízení,
 • poradenství v oblasti ochrany osobních údajů dle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv GDPR,
 • dotační poradenství,
 • školení klíčových rolí v rámci zavedených systémů řízení,
 • implementace a udržování systémů řízení dle norem ISO, především systémy managementu kvality dle norem ISO 15189:2012, ISO 9001:2015, systémy environmentálního managementu dle normy ISO 14001:2015, budování systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001:2007 / ISO 45000, systémy managementu bezpečnosti informací dle norem řady ISO/IEC 27000,
 • technické organizační a ekonomické poradenství.

V současnosti pracujeme především pro zákazníky z těchto oblastí:

 • zdravotnictví (nemocnice, ambulantní zdravotnická zařízení, klinické laboratoře, zkušební laboratoře, transfúzní stanice).
 • společnosti zabývající se prodejem výpočetní a kancelářské techniky, vývojem a implementací informačních systémů,
 • stavebnictví,
 • spedice a mezinárodní doprava,
 • obchodní společnosti.

Společnost Ideal Mělník a.s. zaujímá vedoucí postavení na trhu v oblasti poskytování poradenských a konzultačních služeb dle ISO norem pro zdravotnické laboratoře.

Vedení společnosti a její zaměstnanci se mohou pochlubit širokým spektrem vypracovaných postupů, znalostí a dlouholetých zkušeností, které uplatňují a prohlubují při každodenní spolupráci s našimi zákazníky. Pro všechny naše činnosti máme kvalitně vypracované metodiky, které byly prověřeny praxí u domácích, ale také nadnárodních společností.

Svoji činnost se snažíme neustále zdokonalovat a zkvalitňovat, naši zaměstnanci jsou pravidelně vzděláváni a školeni významnými institucemi a firmami.